OPDATERING: I lyset af den politiske fokus som bandekonflikten har rettet på skytteforeningerne, og ikke-medlemmers prøveskydninger, så ændre vi proceduren. Fremadrettet kan prøveskydning derfor kun ske efter forudgående aftale med formanden. Så ingen aftale = ingen skydning.

Der kan skydes en gang, derefter kun med SKV 6 godkendelse.

Data til SKV 6, se nederst på siden.

Vi har en opgave med at blive færdig med byggeriet af og omkring boksen. Bestyrelsen har derfor besluttet, at skydetiden om lørdagen midlertidigt ændres til 09.00-12.00. Det er vores håb, at I vil blive og hjælpe med byggeriet efter endt skydning. Vi arbejder fra 12.00-15.00, hver lørdag til vi er færdig. Medbring div. håndværktøj. I er også velkomne til at hjælpe på andre tidspunkter, hvis det passer bedre. Der vil blive lavet en liste med de forskellige opgaver.

Der er ingen skydning lørdag d. 08. december, men arbejdsdag pga. jagt i skoven.

Funder Skyttekreds og Funder Historiske Skyttekreds er pr. d. 20. februar 2018 fusioneret, og fortsætter som Funder Skyttekreds.
Kontingentet kan betales til vores konto i Danske Bank: 9570 11875750, via mobilpay 97149 , eller på skydebanen. Oplys navn og e-mailadresse på betalingen.

 

Velkommen til Funder Skyttekreds. 
Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i Funder-området siden stiftelsen.
Vores nuværende bane, Funder Skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

Bemærk, vi tager  MOBILPAY  og kontanter.

Vi skyder på Funder Skydebane hver onsdag  fra 17.00-20.00, med fremmøde senest kl. 18.30, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00, hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben..

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. SKYTTEKREDSEN har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition med om onsdagen

Lørdag: Indskydning, samt skydning fra 100 m  kun fra 09.00-10.00. Med fremmøde senest kl. 09.00. 

Kontingent for 2018 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 300,00 kr.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes alene til information.

Data til SKV 6: Funder Skyttekreds, SKVid:  0848, Formand Hans Rytter, Korshøjvej 5, 8620 Kjellerup