Så er det tid for betaling af kontingentet.
Kontingentet for 2018 er fastsat til 300,00 kr, som dækker Funder Skyttekreds og Funder Historiske Skyttekreds. Kontingentet skal være betalt senest d. 31. januar 2018.
Kontingentet kan betales til vores konto i Danske Bank: 9570 11875750, via mobilpay 91250848, eller på skydebanen. Oplys navn og e-mailadresse på betalingen.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 20. februar  2018.  Funder Historiske Skyttekreds kl. 19.00 og Funder  Skyttekreds kl. 20.00. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg, Sal B.  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før d. 20. februar 2018.

Velkommen til Funder Skyttekreds. 
Funder Skyttekreds er stiftet i 1869. Vi  har haft skydebane i Funder-området siden stiftelsen.
Vores nuværende bane, Funder Skydebane, Moselundvej 17, 8600 Silkeborg har siden 1942 været ejet og drevet af Funder Skyttekreds. 

Evt. enkeltstående ændringer til  skydetider meddeles på denne side.

Ved kø på skydebanen har skydning med SKV- våben  fortrinsret frem for jagtvåben.

Nye skytter kan prøve at skyde hos Funder Skyttekreds den anden lørdag i hver måned. Ikke-medlemmer kan skyde en gang for 50,00 kr plus ammunition.

Bemærk, vi tager  MOBILPAY  og kontanter.

Vi skyder på Funder Skydebane hver onsdag  fra 18.00-20.00, med fremmøde senest kl. 18.30, samt hver lørdag fra 09.00-13/14.00, med fremmøde senest kl. 11.00, hvis du skal købe ammunition, eller skyde med foreningens våben..

Onsdag: Primært for medlemmer med egne våben og ammunition. SKYTTEKREDSEN har kun i begrænset omfang foreningsvåben og ammunition med om onsdagen

Lørdag: Indskydning, samt skydning fra 100 m  kun fra 09.00-10.00. Med fremmøde senest kl. 09.00. 

Kontingent for 2018 for Funder Skyttekreds: Senior og junior/veteran 300,00 kr.

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen.

Hjemmesiden anvendes alene til information.